ลงชื่อใช้งานระบบ
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  
 
 
  ผู้บริหาร
นายไสว มีสติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสมัชชา วุฒิพลไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
  รายการข้อมูล
 
 
 
 
 
  สารสนเทศสำหรับนักเรียน
 
 
 
 
  นวัตกรรมครูผู้สอน
 
        ประชาสัมพันธ์
วันที่ 23-11-2565
   
             กิจกรรมถวายราชสดุดี พระบิดาแห่งลูกเสือไทย
 
วันที่ 05-11-2565
   
             ร่วมงานบุญกฐินวัดบ้านบักดอง
 
วันที่ 03-11-2565
   
             ร่วมกิจกรรมแนะแนวสัญจร จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วันที่ 02-11-2565
   
             มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน
 
วันที่ 31-10-2565
   
             ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่งานบุญกฐิน ณ วัดบ้านบักดอง
 
วันที่ 23-10-2565
   
             ร่วมงานวันปิยมหาราช ณ สนามกีฬาวงกลม อ.ขุนหาญ
 
วันที่ 21-10-2565
   
             พัฒนาสถานที่ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2565
 
วันที่ 20-10-2565
   
             ประชุม AAR
 
วันที่ 19-10-2565
   
             อบรมนวัตกรรมจิตศึกษา
 
วันที่ 30-09-2565
   
             มอบรางวัลห้องเรียนสะอาด ธนาคารขยะ ตามโครงการของงานอาคารสถานที่
 
วันที่ 24-09-2565
   
             ร่วมงานชุมชน บุญประเพณีแซนโฎนตา ที่วัดบ้านบักดอง
 
วันที่ 23-09-2565
   
             ประชุมบุคลากรสรุปผลการประเมิน PA แจ้งแนวทางในการประเมิน PA ในปีงบประมาณ 2566 เตรีบมงานบุญแซนโฎณตา แนวทางการประเมินเลื่อนขั้นเงินดือน
 
วันที่ 21-09-2565
   
             จัดกิจกรรมอ่านสาส์นเนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2565
 
วันที่ 19-09-2565
   
             ประเมิน วPA
 
วันที่ 13-09-2565
   
             ประชุมสหวิทยาเขต
 
วันที่ 08-09-2565
   
             ค่ายคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่ 2
 
วันที่ 05-09-2565
   
             พิธีมอบรถยนต์ให้โรงเรียน
 
วันที่ 02-09-2565
   
             เทศบาลตำบลขุนหาญให้ความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้
 
วันที่ 11-08-2565
   
             ทำบุญโรงเรียน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมพระนางเจ้าสิริกิติ์
 
วันที่ 09-08-2565
   
             วันภาษาไทย ปีการศึกษา 2565
 
วันที่ 06-08-2565
   
             บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
 
วันที่ 27-07-2565
   
             วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
วันที่ 12-07-2565
   
             วันอาสาฬหบูชา
 
วันที่ 26-06-2565
   
             โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสารเสพติดให้โทษและวินัยจราจร
 
วันที่ 16-06-2565
   
             พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
 
วันที่ 13-05-2565
   
             ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
วันที่ 12-05-2565
   
             วันวิสาขบูชา
 
วันที่ 18-12-2564
   
             การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ Pa
 
วันที่ 03-11-2564
   
             รับการนิเทศ กำกับติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จาก เขตพื้นที่ฯ
 
วันที่ 12-10-2564
   
             ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
 
 
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ