สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน


เปลวเทียน หมายถึง ผู้ให้แสงสว่าง

ปราสาท หมายถึง ปราสาทตาหนักไทร
เทือกเขา หมายถึง เทือกเขาดงรัก
หมายความว่า “ความเจริญงอกงามทางการศึกษาภายในเขตพื้นที่อารยธรรมโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
259 หมู่ที่ 4 บ้านบักดอง ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150
โทรศัพท์ : 045637479 โทรสาร : 045637479 Admin E-mail : mbukdong@gmail.com

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook