วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญา

โรงเรียน วิชชา จรณ สมฺปนฺโน โสเสฏโฐ เทวมานุเส
แปลว่า “ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์และเทวดา”

สีประจาโรงเรียนคือ เทา - เหลือง

สีเทา หมายถึง องค์ความคิดและปัญญา
สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรร

คติพจน์โรงเรียน

“เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน ”

ต้นไม้ประจาโรงเรียน คือ ต้นโมก
ดอกไม้ประจาโรงเรียน คือ ดอกพุทธรักษาโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
259 หมู่ที่ 4 บ้านบักดอง ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150
โทรศัพท์ : 045637479 โทรสาร : 045637479 Admin E-mail : mbukdong@gmail.com

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook