อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

เอกลักษณ์โรงเรียน


โรงเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์สะอาด บรรยากาศร่มรื่น สดชื่นสวยงาม


อัตลักษณ์


แต่งกายดี วจีไพเราะ บ่มเพาะ ความกตัญญู


ปรัชญาของครู


1. สุวิชาโน มีความรู้ดี
2. สุสาสโน การสอนดี
3. สุปฏิปันโน ความประพฤติ



โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
259 หมู่ที่ 4 บ้านบักดอง ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150
โทรศัพท์ : 045637479 โทรสาร : 045637479 Admin E-mail : mbukdong@gmail.com

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook