ปฏิทินกิจกรรม

ที่
ชื่อกิจกรรม
สถานที่จัด
1 วันเฉลิมพระชนมฯ
28 กรกฏาคม 2563- 28 กรกฏาคม 2563 91
2 วันหยุด ตามมติ ครม.
25 กรกฏาคม 2563- 27 กรกฏาคม 2563 107
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
3 เรียนชดเชย
15 สิงหาคม 2563- 15 สิงหาคม 2563 78
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
4 เรียนชดเชย
1 สิงหาคม 2563- 1 สิงหาคม 2563 89
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
5 เรียนชดเชย
18 กรกฏาคม 2563- 18 กรกฏาคม 2563 130
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา


โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
259 หมู่ที่ 4 บ้านบักดอง ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150
โทรศัพท์ : 045637479 โทรสาร : 045637479 Admin E-mail : mbukdong@gmail.com

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook